سازه های فلزی

ساختمانهای مسکونی و تجاری

بخش مهندسی سازه شرکت در ساخت و نصب سازه های اسکلت های فولادی فعالیت میکند. امکانات کارگاهی ما برای برش و جوشکاری مقاطع مختلف فولادی در کوتاهترین زمان و مطابق با استانداردهای طراحی توانایی ما را در انجام پروزه ها بالا برده است