ماشین آلات صنعت آب بندی

ماشین آلات تولید گسکت: دستگاه های تولید واشر اسپیرال ووند، واشر کامپروفایل، حک لیزر و تست گسکت
ابزار آلات جانبی صنعت آب بندی: پکینگ کش، پکینگ بر، گرد بر