دستگاه عمودی تولید واشر اسپیرال (خودکار): MV-01

ماشین عمودی تمام خودکار تولید واشر اسپیرال ووند
MV-1 مشخصات دستگاه خودکارعمودی تولید گسکت
۱۱۰۰ x 950 x 1750mm ابعاد دستگاه (طول x عرض x ارتفاع)
سه فاز ۳۸۰ ولت برق مورد نیاز
۸۰۰وات توان موتور
خودکار نحوه عملکرد
استاندارد ASME از “۱/۲ تا “۱۲ (۳۰۰-۱۵ DN) ابعاد گسکت قابل تولید
استاندارد و گسکتهای دارای رینگ داخلی نوع گسکت
همه استانداردها استاندارد
۲۰ثانیه برای گسکت ۳ اینچ چرخه زمانی
از ۵ تا ۱۵ دقیقه بسته به سایز زمان مورد نیاز برای تعویض سایزمحصول
دستی بارگذاری رینگ داخلی یا قالب مندرال
بطور خودکار از روی برنامه PLC کنترل فرآیند
دستی تغذیه فیلر
دستی برش فیلر
خودکار جوشکاری
ندارد بیرون انداز گسکت
قابل تنظیم میزان کشش گسکت
قابل برنامه ریزی توسط PLC سرعت مارپیچ کردن
قابل برنامه ریزی توسط PLC تعداد دور
موتور سرور نیروی محرکه
دارد کنترل شکست فیلر
قابل تنظیم توسط فشار شکل دهی نوار استیل
قابل سفارش برش خودکار نوار استیل
دارد، هرکدام ظرفیت نگهداری ۲۰ کیلو نوار استیل نگدارنده قرقره نوار استیل
دارد، قابل بارگذاری ۱۰ رول فیلر صفحه فیلر

لطفا برای دیدن فیلم دستگاه عمودی اتوماتیک  تولید گسکت اسپیرال ووند به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید:
MV-1 فیلم

ماشین عمودی تمام خودکار تولید واشر اسپیرال ووند
دستگاه عمودی تولید واشر اسپیرال (خودکار): MV-01