پکینگ ها

بافته های نسوز و پکینگ رینگ ها: پکینگهای بافته از گرافیت، آرامید، تفلون، پکینگ رینگ ها و گرافلکس (گرافویل)