پکینگ تفلون خالص

پکینگ تفلون خالص

این پکینگ از الیاف تفلون خالص بافته و با تفلون و روغن مخصوص پوشش یافته است. در نتیجة ساختار بوجود آورنده آن، این نوع پکینگ بسیار نرم و روان کارکرده و در مقابل مواد شیمیایی بسیار مقاوم می باشد.
عمده استفاده از این پکینگ در ا نواع پمپها و والو های حلالهای اسیدی و نیز حلالهای اکسیدکننده میباشد.  دیگر تجهیزات استفاده کننده از این پکینگ، پمپهای گریز از مرکز سرعت بالا و سرعت پایین کنترل و والو، مخلوط کننده ها و دیگر تجهیزات مشابه است. این پکینگ جهت استفاده در صنایع و فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی طراحی است.

* شرایط عملیاتی :

–    دما              ۲۷۰ ºC
–    فشار            ۱۰۰ bar
–    سرعت          ۱۰ m/s
–    PH         ۱۴- ۰
* موارد کاربری :

انواع پمپهای گریز از مرکز، خودمکش، جابجایی، چند مرحله ای، عمودی، افقی، شناور جریان محوری و فشار بالا و نیز انواع والو و شیرهای صنعتی و دیگر تجهیزات دینامیک نظیر مخلوط کننده ها و همزنها.