پکینگ گرافیتی سیمدار

پکینگ گرافیت خالص مسلح به سیم اینکونل

این نوع پکینگ از گرافیت معدنی خالص و آغشته به مواد ضد سایش تهیه و در دو نوع غیر مسلح و مسلح به سیم اینکونل عرضه می شود.

ویژگی گرافیت، انعطاف پذیری ، تراکم پذیری و غیر قابل اشتعال بودن آن است.
گرافیت مقاومت شیمیایی بسیار خوبی در برابر اکثر سیالات داشته، کهنه و پوسیده ن، تاریخ مصرف نامحدود دارد. برای استفاده در والو و دیگر مصارف فشار بالا، پکینگ گرافیتی سیمدار توصیه میگردد.

* شرایط عملیاتی :

–    دما              ۶۵۰º C    ~   – ۲۰۰º C
–    فشار            ۳۰۰ bar
–    سرعت         ۱۵ m/s
–    PH        ۰ – ۱۴

*موارد کاربری :

انواع والو و دیگر تجهیزات استاتیک در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین.