واشر پیوندی

واشرهای پیوندی

واشر پیوندی از جوش خوردن یک حلقه لاستیکی درون یک پولک فلزی ساخته می شود. وظیفه بخش فلزی محافظت از  لاستیک در برابر فشار و تغییر شکل است