کربن استیل

آلیاژ کربن استیل در تولید واشرهای متال جکت و رینگ جوینت و همینطور رینگ خارجی گسکت اسپیرال وند بسیار استفاده می شود.

بدلیل مقاومت پایین کربن استیل در مقابل خوردگی، نباید در معرض آب، اسید های رقیق و محلولهای نمکی قرار گیرد. این آلیاژ در مواجهه با سیالات قلیایی و برخی اسید های غلیظ مورد استفاده قرار می گیرد.

تحمل دمایی کربن استیل ۵۰۰ درجه سانتیگراد و سختی آن در بازه ۹۰ تا ۱۲۰ برینل است.