نیتریل

این الاستومر، پلیمری دوگانه از بتادین و اکریلونیتریل است  و بیشترین استفاده را در آب بندی دارد.
محدوده دمایی کاربری آن -۴۰ ºC تا ۱۲۰ ºC میباشد. این الاستومر برای مقاومت در برابر روغن های پایه نفتی و سوختهای هیدرولیکی بسیار مطلوب بوده و همچنین مقاومت بسیار خوبی در برابر کشش و سایش دارد.
متریال NBR در برابر اکثر اسیدهای رقیق، روغن سیلیکون، روان کار و همینطور انواع آب عملکرد مناسبی ارائه میدهد. نیتریل در جایی که تماس زیادی با هوا و یا اوزون پیش بینی شود مناسب است اما استفاده از آن در برابر هیدروکربنهای آروماتیکی و مایع هیدرولیک دارای فسفات توصیه نمیشود.
مطابق آمار ۵۰% اورینگهای نیتریل در موتورهای هیدرولیک / پنوماتیک ، سیلندر ، پمپ و والو استفاده میشوند.