پرفلورو الاستومر

  • کالرز نام تجاری پرفلوروالاستومر است که فقط توسط شرکت آمریکاییDupont تولید میگردد و محصولی ایده آل برای استفاده در انواع شرایط حساس میباشد. این محصول توسط شرکت Dupont از بهترین حالت ترکیب سه ماده بنیادین اصلی تولید الاستومرها بدست آمده است . Kalrez در مقابل ۱۸۰۰  ماده شیمیایی ، حلال و پلاسما مقاوم بوده و تحمل دمایی آن محدوده -۵۰ºC ~ 316ºC را شامل میشود.
  • برخی gradeهای پرمصرف Kalrez بصورت Oring ، Packing ، VRing و… در صنایع مختلف نفت ، گاز و پتروشیمی ، نیروگاهی ، هواپیمایی ، دریایی ، دارویی و غذایی و… بشرح ذیل میباشد :
  • Kalrez ® ۴۰۷۹ , ۶۳۷۵ , ۷۰۷۵ , ۱۰۵۰ LF , 1058 ,3018 ,2035 ,2037, KVSP