گرافیت

گرافیت طبیعی پایدارترین شکل از اتمهای کربن خالص در شرایط استاندارد می باشد و استفاده از آن توسط بشر به هزار چهارم قبل از میلاد میرسد. حالت قابل انعطاف گرافیت یا همان گرافیت نرم اولین بار در سال ۱۹۶۵ میلادی توسط شرکت یونیون کارباید آمریکا با نام تجاری گرافویل معرفی شد. ورقه های گرافویل از ۱۰۰٪ گرافیت طبیعی که در پروسه ای مخصوص با اسید و حرارت بالا عمل آوری و غلتک کاری می شوند، تولید می گردند.  این محصول اولین متریال در صنعت آب بندی بود که منحصرا از گرافیت خالص و طبیعی تولید گشت. گرافویل بطور موفقیت آمیزی توانست جایگزین آزبست برای آب بندی های مصارف صنعتی دما بالا در دهه ۷۰، بهترین متریال در آب بندی موتور خودرو در دهه ۸۰ و ماده اولیه بسیاری از محصولات با تکولوژی بالا در پیلهای سوختی، تجهیزات الکترونیک و کاربردهای ساختمانی در دهه ۹۰ شود.

از ورقه های گرافویل، ورقهای گرافیت برای تولید گسکت و نوارهای گرافیت برای تولید پکینگ ساخته می شوند.

خواص عمومی گرافیت:

مقاومت حرارتی بالا، خنثی در برابر واکنشهای شیمیایی،  خود روانکاری طبیعی، فاقد آب قابل تبلور و رسانای قوی حرارت و الکتریسیته

علاوه بر خواص عمومی فوق، گرافویل خواص منحصر بفرد دیگری نیز دارد که استفاده از آن را در صنعت آب بندی ممکن می سازد:

قابلیت فشردگی
برگشت پذیری بعد از فشردگی
شکل پذیری

مقایسه خواص ذاتی گرافیت و گرافویل:

گرافویلگرافیت
بلیبلیپایداری حرارتی
بلیبلیرسانای حرارتی
بلیبلیروانکاری طبیعی
بلیبلیمقاومت شیمیایی در برابر سیالات
بلیخیرانعطاف پذیری
بلیخیرقابلیت فشردگی
بلیخیرشکل پذیری
بلیخیربرگشت پذیری بعد از فشردگی